Vítam Vás na mojej novej webstránke.

Fotografia je prostriedok umožňujúci zachytiť efemérne momenty, ktoré by inak unikli do minulosti a zabudnutia.

JP od MG

Fotografii sa aktívne venujem od roku 2005. Odvtedy je môj svet plný radosti z každého podareného záberu – svet je taký, aký si ho odfotím. Moja tvorba má široký záber – v reči fotografov asi 18 mm. Fotografia je živý organizmus, neustále sa vyvíja a prináša nové podnety k zdokonaľovaniu, takže i po rokoch sa mám stále čo učiť, je čo objavovať. Je pre mňa výzvou zachytiť a sprostredkovať emóciu, preto mám fotoaparát vždy poruke. Svoj voľný čas najradšej trávim v prírode či na potulkách mestom, kde vzniká väčšina mojich fotografií architektúry, krajiny a prírody…

 “If I could say it in words, I wouldn’t need to photograph.”
(Keby som to vedel vyjadriť slovami, nemusel by som fotografovať.)
Lewis Hine

Ďalej už za seba nechám hovoriť fotografie. Nech sa páči, vstúpte do mojej galérie.